Dating vaba armastust ee Free live sex video chat black woman

Ärge unustage, et Jumala tahet saab täita igal maisel tegevusalal.Mõned kutsumused ei ole pühad, teised on aga ilmalikud.Isegi selle maailma töö, ehkki ka see on ülimalt tähtis, pole kaugeltki nii oluline kui see, kuidas te seda tööd teete.Õiglase elu eest ei saa ainelist tasu, kuid sellest saab sügava rahulduse — teadlikkuse saavutatust — ning see ületab kõik mõeldavad ainelised hüvitused.[59:3] Ärge lubage seda, et Jumala suurus, tema lõpmatus ähmastaks või varjutaks tema isiksust. Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks nägema?

[159:6] JUMALA TAHTE TÄITMINE Ärge unustage, et on ainult üks avastusretk, mis annab rohkem rahuldust ja on erutavam kui püüd avastada elava Jumala tahet — see on ülev kogemus, mis saadakse ausast püüdest seda jumalikku tahet täita.

Kõik on püha nende elus, keda juhib vaim; see tähendab, et nad alluvad tõele, neid õilistab armastus ja valdab halastus ning piirab ausus — õiglus.

[1732:4] RELIGIOON Jeesus lausus: „…me hakkame üsna pea julgelt kuulutama uut religiooni — mis pole mitte religioon selle sõna kaasaegses tähenduses, vaid on religioon, mis toetub põhiliselt inimmeele sisimas elavale Isa jumalikule vaimule; religioon, mille autoriteet tuleneb selle vastuvõtmise viljadest, mis ilmuvad nii kindlalt peagi kõigi nende isiklikus kogemuses, kes selle kõrgema vaimse osaduse tõdesid tõeliselt uskuma hakkavad.” [1730:0] Jeesus rajas isikliku kogemuse religiooni Jumala tahet täites ja inimeste vennaskonda teenides.

[364:3] Jumala meeles on plaan, mis hõlmab kõiki tema tohutute valduste loodud–olendeid ja see plaan on piiritute võimaluste, piiramatu progressi ning lõputu elu igavene eesmärk. [365:3—4] Teie lühiajaline viibimine Urantial, sellel surelike lapsepõlvesfääril, on vaid üks lüli, kõige esimene lüli pikas ahelas, mis peab ulatuma üle universumite ja läbi igaveste ajastute.

Ja niisuguse võrratu tee piiritud aarded kuuluvad teile, kui te nende poole püüdlete! See, mida te selles esimeses elus õpite, polegi nii oluline; tähtis on selle elu elamise kogemus ise.

Search for dating vaba armastust ee:

dating vaba armastust ee-18dating vaba armastust ee-31dating vaba armastust ee-88

[1539:4] Jeesus ütles: „…nüüd tulin mina teile andma isiklikku religiooni.” PALVE Jumal vastab hinge hoiakule, mitte sõnadele. Paluge ainult väärtusi, mitte asju; arengut, mitte rahuldust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating vaba armastust ee”