Nobelang maigsi ang dating

Bago tuluyang lumisan ay hiniling muna ni Ibarra na makausap si Maria Clara.

Sinumbat niya ang sulat na ginamit sa hukuman ngunit mariin itong itinanggi ni Maria Clara. Kapalit nito ang liham mula sa kanyang ina na nagsasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso.

Kinabukasan, matapos maidaos ang hapunang yaon ay dinalaw ni Crisostomo Ibarra ay kanyang iniibig na si Maria Clara.

Sa kanilang pagkikita ay sinasariwa nila ang mga ala-ala ng kanilang kamusmusan at ang tunay na pagmamahalan nila kahit sila ay paslit pa lamang.

Sa pagkalat ng balita sa pahayagan na namatay si Ibarra, si Maria Clara ay lubos na namighati.

Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang magmongha at walang magawa si padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang dalaga.

Ang titulo ng nobelang ito ay repleksyon ni Rizal sa mga pangyayari sa ating lipunan noong panahong nasakop tayo ng mga dayuhan.

isang gawain ng ikalawang siglo, na nagbibigay ng mga hayop, tunay o haka-haka, isang kahulugan ng Kristiyano.

Sa pagtatapos ng ika-13 siglo, dahil ang mga gargoyle ay naging mas detalyado, pinalitan ng mga numero ng tao ang mga modelo ng hayop.

Bago umuwi si Crisostomo Ibarra ay nailahad ni Tenyente Guevara ang sinapit ng kanyang ama na isang taon nang namayapa.

Sinabi niya na nangyari ang lahat ng ito matapos ipagtanggol ang isang bata sa isang kubrador na aksidenteng nabagok ang ulo kaya namatay.

Search for nobelang maigsi ang dating:

nobelang maigsi ang dating-83nobelang maigsi ang dating-16nobelang maigsi ang dating-34nobelang maigsi ang dating-89

Kaysa maghiganti, si Crisostomo ay ipinagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “nobelang maigsi ang dating”